Политика на поверителност

Съгласно Общи условия на Скай Адвенчърс България ООД:

"

XII. ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Чл. 50 Правила и политика за съхранение на лични данни и Европейския парламент и на Съвета - Регламент (ЕС) 2016/679

50.1. Sko4i.bg спазва всички разпоредби, свързани с личните данни на своите клиенти, спрямо Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент и на Съвета - Регламент (ЕС) 2016/679, засягащ обработването, съхранението и заличаването на лични данни.

50.2. Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители и Клиенти, независимо дали са регистрирани на www.sko4i.bg

50.3.  Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Дружеството, освен в случай на изрино несъгласие на Потребителя, изпратено на следния имейл адрес sko4ibg@gmail.com

 

Чл. 51.  Задължения на Организатора

-         Да съхранява и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, при изричното съгласие на собствениците им само и изключително за извършване на услугата и изготвяне на статистика за употребата ѝ.

-         Под термина "лични данни" разбираме: име и фамилия, телефон, имейл, адрес за доставка, дата на раждане, тегло.

-         Да осигури защита на достъпа до тях от нежелани или недобронамерени трети лица.

-         Да предоставя данни към трети лица (куриери, доставчици) само за осъществяване на поръчки и ако това се налага за извършване на услугата. Потребителите имат право да поискат сведения за тези трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

-         Данните са защитени с потребителско име и криптирана парола. Достъп до тях имат администраторите на уеб сайта. Достъп до собствените си данни имат и регистрираните с потребителско име и парола потребители.

-         Да предоставя достъп на потребители до техните данни при желание от тяхна страна, да коригира или заличи при изрично желание от страна на потребителите. 

-         Да предоставя по всяко време на потребителите достъп до въведените лични данни. За потребителите на системата sko4i.bg  достъпът се осъществява с потребителско име и парола.

-         Да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.

-         Да изтрие данните на клиентите в рамките на 48 часа, след заявка от тяхна страна. За да бъде направена такава, моля изпратете електронно писмо на sko4ibg@gmail.com със заглавие "Изтриване".

-         Да използва 2048-битов SSL сертификат за криптиране на платформата www.skydivesofia.com

-         Да съхранява чувствителните лични данни на клиенти парашутисти, с грижата на добър стопанин, да не предоставя достъп до тях на неупълномощени лица и да не ги предоставя или препродава на трети лица.

-         При нарушаване неприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД да уведоми компетентните органи (в случая Комисия за защита на личните данни) ,  както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

-         По силата на закона да предостави лични данни на компетентните държавни органи, без да уведомява техните собственици, в случай, че тези данни са изискани

 

Чл. 52. Споделяне и разкирване на Вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога - и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

WWW.SKO4I.BG не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

-         Google със съответните свои продукти: Google Analytics

Чл. 53. Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в облачни сървъри. Наш партньор в тази технология е superhosting.bg.  Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#personal_data

Ние ограничаваме достъпа до информация за Вас от страна на служители, които работят за СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация.

Чл. 54. Колко време съхраняваме информацията:

Съхраняването на данните е за неограничен период и продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

 

Чл. 55. Права на субектите на данни според GDPR

-         Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

-         Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

-         Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

-         Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

-         Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

-         Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

-         Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

-         Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ” ООД и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

 "