На 02.07.2022
се скача от

Летище ерден - монтана

 

 

   

 

СЪОБЩЕНИЕ


На 12.03.2021г., „СКАЙ АДВЕНЧЪРС БЪЛГАРИЯ“ ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-0868 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Заявление: № BG16RFOP002-2.095-0868 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Обща стойност: 1974,85 лв.
 
Начало: 12.03.2021 г.
Край: 12.06.2021 г.


Цени

Скок с парашут - Тандем

359 лв Тандемен скок
229 лв Премиум заснемане 
149 лв Видео
179 лв Видео+Снимки
79 лв Handycam Видео

Лицензирани парашутисти (Fun jumps)

55 лв Самостоятелен скок от 3500м.
49 лв Самостоятелен скок от 3000м.
27 лв Самостоятелен скок от 1200м.

Курсове по парашутизъм AFF/IAD

2299 лв AFF курс
300 лв  AFF/IAD теория
165 лв IAD скок
359 лв Try-2-Skydive 1200m
599 лв Try-2-Skydive 3500m